Jak ustawić własną kolejność walut w PrestaShop 1.7.8

Jeśli rozwiązanie będzie pomocne bardzo prosimy o pozytywną opinię (z góry dziękujemy):

Zobacz (dodaj) opinię o NetYou w Google.

Własna kolejność wyświetlania walut w PrestaShop 1.7.8
rozwiązanie sprawdzone w wersji PrestaShop 1.7.8.2

plik do edycji: /themes/your_theme/modules/ps_currencyselector/ps_currencyselector.tpl

<div id="_desktop_currency_selector">
<div class="currency-selector dropdown js-dropdown">
<span id="currency-selector-label">{l s='Currency:' d='Shop.Theme.Global'}</span>
<button data-toggle="dropdown" class="hidden-sm-down btn-unstyle" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-label="{l s='Currency dropdown' d='Shop.Theme.Global'}">
<span class="expand-more _gray-darker">{$current_currency.iso_code}<strong>{if $current_currency.iso_code !== $current_currency.sign} {$current_currency.sign}{/if}</strong></span>
<i class="material-icons expand-more">&#xE5C5;</i>
</button>
<ul class="dropdown-menu hidden-sm-down" aria-labelledby="currency-selector-label">
{foreach from=['EUR', 'USD', 'GBP', 'PLN', 'UAH', 'RUB', 'CNY'] item=currency_code}
{foreach from=$currencies item=currency}
{if $currency_code == $currency.iso_code}
<li {if $currency.current} class="current" {/if}>
<a title="{$currency.name}" rel="nofollow" href="{$currency.url}" class="dropdown-item">{$currency.iso_code}<strong>{if $currency.sign !== $currency.iso_code} {$currency.sign}{/if}</strong></a>
</li>
{/if}
{/foreach}
{/foreach}
</ul>
<select class="link hidden-md-up" aria-labelledby="currency-selector-label">
{foreach from=['EUR', 'USD', 'GBP', 'PLN', 'UAH', 'RUB', 'CNY'] item=currency_code}
{foreach from=$currencies item=currency}
{if $currency_code == $currency.iso_code}
<option value="{$currency.url}"{if $currency.current} selected="selected"{/if}>{$currency.iso_code}<strong>{if $currency.sign !== $currency.iso_code} {$currency.sign}{/if}</strong></option>
{/if}
{/foreach}
{/foreach}
</select>
</div>
</div>