Informacja o plikach cookies.

KUP TERAZ - 246 zł.
Nowe przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne nakładają na właściciela strony www (od marca 2013 roku) obowiązek poinformowania odwiedzającego stronę www o tym, że strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).  Zobacz Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

cookies2

Jak powinna wyglądać informacja o plikach cookies?

Zgodnie z w/w przepisami oprócz tego, że informacja powinna być odpowiednio widoczna, to dodatkowo użytkownik powinien mieć możliwość jej zatwierdzenia.  Z przepisów tych wynika że:

  1. odwiedzający stronę www musi zostać uprzednio bezpośrednio poinformowany o tym, że strona wykorzystuje pliki cookies.
  2. informacja ta powinna być przekazana w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały (art. 173, ust. 1, pkt. 1)
  3. dodatkowo odwiedzający stronę www, po otrzymaniu informacji dotyczącej plików cookies ma wyrazić na to zgodę (art. 173, ust. 1, pkt. 2)

Ewentualne kary

Brak wypełnienia powyższych obowiązków będzie skutkował karą pieniężną w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowych). Ponadto, Prezes UKE może nałożyć dodatkową karę pieniężną na kierującego przedsiębiorstwem w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia!

Rozwiązanie problemu

Przykład takiej informacji można zobaczyć w górnej lub dolnej części naszej strony (przed jej zatwierdzeniem). Treść komunikatu i kolory mogą ulec zmianie w zależności od wymagań klienta. Po zatwierdzeniu informacji o cookies nie będzie ona już wyświetlana ponownie na danym urządzeniu (chyba, że zostanie wyczyszczona pamięć cache plików cookies).

Co to są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to dane informatyczne występujące najczęściej jako pliki tekstowe. Pliki "cookies" są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników i wspierają korzystanie ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
Pliki "cookies" najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki "cookies" w żaden sposób nie niszczą systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze, ani nie wpływają na jego działanie.

Do czego używane są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki "cookies" są również używane do tworzenia statystyk odwiedzin strony (np. Google Analytics), co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem identyfikacji personalnej użytkownika.